Certificering

Medarbejderne hos J.A Brolægning sætter stor ære i deres arbejde. Som følge af deres special uddannelse og perfekte tilgang til jobbet, modtager vi yderst sjælent reklamationer.

Om J.A. Brolægning.


Firmaet er grundlagt 1.august 1992 af Jørn Ole Andersen, og beskæftiger 7 faglærte brolæggere - alle udlært i J.A. Brolægning. J.A. Brolægning er et anerkendt og velrenommeret firma, der har et godt samarbejde med adskillige arkitektfirmaer. Firmaet er velkendt for at udføre kvalitetsarbejde.

Kvalitetsarbejde:
Vort speciale er granitbelægninger, men vi udfører naturligvis også alle øvrige typer belægningsarbejde.

Dette kan en brolægger:
Brolæggere udfører belægning af torve, fortove, gågader og dele af parkanlæg og haver. Ved gader og veje sætter de kantsten og belægger parkeringspladser, indkørsler og gadeudmundinger. De reparerer også brolægninger. Brolæggerarbejdet er fysisk krævende. Du arbejder ofte i belastende arbejdsstillinger. Materialerne er tunge, men du har maskiner til en del af det tungeste arbejde. Brolæggere arbejder udendørs året rundt..

Brolæggerne bearbejder underlaget, hvor stenene skal ligge. Underlaget er normalt grus eller grusbeton. Brolæggerne udvælger de sten, der skal bruges, og tilhugger stenene, så de får den rette form og størrelse. Stenene sættes i lige rækker eller buer, eller i forskellige mønstre.

Det er vigtigt, at belægningen bliver plan, og at den får en korrekt hældning, så regnvandet bliver ledt væk. Derfor anvender du bl.a. nivelleringsapparat og vaterpas. Når stenene er anbragt, stødes de på plads med et håndstempel, kaldet en brolæggerjomfru, eller de stødes maskinelt.

Brolæggerarbejdsmænd er ufaglærte arbejdere. Deres arbejde består i at forsyne brolæggerne med materialer og udføre grovere grave- og stødearbejde.